2013 m. liepos 21 dieną Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seserų vienuolyne Putname buvo švenčiama lietuvių susiartinimo šventė. Ši šventė pralėkė negailestingo laiko šuoliais pro šalį, palikdama dalyvių sielose nepakartojamus įspūdžius, kurių neįmanoma nupasakoti žodžiais ar parodyti keliose nuotraukose. Plačiau skaitykite http://www.draugas.org

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt