,,Nereikia niekad gailėtis savo dvasiškam ištobulinimui nei laiko, nei triūso, reikia tam svarbių svarbiausiam darbui visa širdimi atsidėti“. (Pal. J. Matulaitis)

Vedamos mūsų Vienuolijos steigėjo pal. Jurgio Matulaičio raginimo kartas nuo karto vienuolijos seserys susitinka  tarpusavio bendravimui, tikėjimo dalinimuisi ir dvasiniam augimui.

2013 m. vasario 8 d., penktadienį, seserų susitikimas prasidėjo Šv. Mišiomis. Po kurių sustiprintos Dievo žodžio ir Eucharistijos seserys dalinosi žemiškomis gėrybėmis bendroje vakarienėje.  Vėliau vyko Švč. Sakramento Adoracija ir Valandų liturgijos vakarinė malda. Bendrystės vakare seserys džiaugėsi, žaidė ir dalinosi tikėjimo ir tarnystės patirtimi.

Vasario 9 d., šeštadienį, į susitikimą atvyko daugiau seserų. Šį kartą ypatingas dienos svečias buvo J. E. Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, kuris vedė konferenciją seserims ir dalinosi įspūdžiais iš tryliktosios Vyskupų Sinodo asamblėjos, vykusios 2012 m. spalio mėn. Vatikane. Dalindamasis šia patirtimi J. E. vyskupas taip pat kalbėjo apie Naujosios Evangelizacijos plotį ir gylį, apie kvietimą būti tikėjimo liudytojais ir apie būtinybę su vis nauju užsidegimu skelbti Gerąją Naujieną žmonėms.

Po konferencijos seserys susitiko mažose grupelėse ir dalinosi mintimis, kurios labiausiai palietė širdis, klausantis konferencijos. Po to Šv. Kryžiaus namų koplyčioje J. E. Vyskupas Arūnas Poniškaitis aukojo Šv. Mišias ir sakė homiliją, atkreipdamas seserų dėmesį į Evangelijos pagal Morkų (6, 30 – 34) ištrauką, kurioje skamba raginimas: ,,Eikite sau vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite“.

Po Šv. Mišių toliau tęsėsi bendrystė pietaujant ir dalinantis šių dienų Bažnyčios aktualijomis. Vėliau vienuolijos vyriausioji vadovės ses. Viktorija Plečkaitytė dalinosi vienuolijai numatytais artimiausiais uždaviniais.

Susitikimas baigėsi širdimi ir mintimis aplankius kiekvienus namus ir malda prašant Dievo palaimos sau bei tiems žmonėms, su kuriais seserys susitinka savo tarnystėse.

Visos Teisės Saugomos ©2010-2023    www.vargdieniu.lt